PZ4 'Vamp 7 Vintage Marinare', płócienny worek marynarski, Unisex, khaki