PZ7 'Vamp 8 Vagabound' płócienno-skórzany worek marynarski, Unisex, khaki